14. 6 – 17. 6. 2017

Predkonferenčná exkurzia A - 14.6.2017

Paleontologické lokality na rozhraní Horného Liptova a Spiša

V oblasti horného Liptova ležia kryhy bielovážskeho príkrovu s jedinečne zachovaným sledom vrchnotriasových uloženín a množstvom skamenelín. Odkryv pri Podturni zaznamenal epochu monzúnov uprostred suchého triasového podnebia, skala pri Liptovskom Hrádku je kalendárom opätovného nástupu subtrópov. Ružiakov závoz pri Hybe je najbohatšou rétskou paleontologickou lokalitou na Slovensku. Važecká jaskyňa v strednotriasových vápencoch má najvyššie hodnoty rádioaktivity zo slovenských jaskýň. Lokalita Gánovce pri Poprade sa preslávila výliatkom mozgovne neandertálca, ktorý obýval kraj pod Tatrami.Novinky

3. cirkulář s programem kongresu
3. cirkulář s programem kongresu

Online registrácia je predĺžená do 31.03.2017
Online registrácia je predĺžená do 31.03.2017

17.2.2017: Přidány informace o ubytování
Přidány informace o možnostech ubytování a provedení rezervace.Kedy a kde

14. 6. 2017: Exkurzia
Predkonferenčná exkurzia

15. – 16. 6. 2017: Kongres
Vysoké Tatry

17. 6. 2017: Exkurzia
Postkonferenčná exkurzia


Program kongresu

Stáhněte si:
PROGRAM KONGRESU


Vzor abstraktu18th CZ-SK-PL Paleontological Conference

Kontakty

Marianna Kováčová
Univerzita Komenského v Bratislave

Silvia Ozdínová
Ústav Vied o Zemi SAV v Bratislave

Pavel Bokr
Technický správce webu

Organizátori a sponzori