14. 6 – 17. 6. 2017

Postkonferenčná exkurzia B - 17.6.2017

Geologické zaujímavosti okolia Vysokých Tatier

(travertíny, pieskovce, pamiatky Spiša)

Celodenná exkurzia ponúka presun autobusom na atraktívne lokality, ktoré sú špecifikom Slovenska. Najväčšia travertínová kopa Dreveník, ktorú prejdeme nenáročnou prechádzkou, je unikátna pre svoju sedimentológiu, svahové pohyby a jaskyne, paleontológiu a archeológiu, a ťažbu takmer bieleho travertínu. Účastníci exkurzie budú môcť vidieť aj recentnú tvorbu travertínu a travertínový kráter. Ďalším unikátnym fenoménom je bradlové pásmo – úzka tektonická zóna formovaná násobnými tektonickými udalosťami. Okrem geologických javov, bude predstavený aj región Spiša a Šariša so svojimi jedinečnými pamiatkami.Novinky

3. cirkulář s programem kongresu
3. cirkulář s programem kongresu

Online registrácia je predĺžená do 31.03.2017
Online registrácia je predĺžená do 31.03.2017

17.2.2017: Přidány informace o ubytování
Přidány informace o možnostech ubytování a provedení rezervace.Kedy a kde

14. 6. 2017: Exkurzia
Predkonferenčná exkurzia

15. – 16. 6. 2017: Kongres
Vysoké Tatry

17. 6. 2017: Exkurzia
Postkonferenčná exkurzia


Program kongresu

Stáhněte si:
PROGRAM KONGRESU


Vzor abstraktu18th CZ-SK-PL Paleontological Conference

Kontakty

Marianna Kováčová
Univerzita Komenského v Bratislave

Silvia Ozdínová
Ústav Vied o Zemi SAV v Bratislave

Pavel Bokr
Technický správce webu

Organizátori a sponzori