14. 6 – 17. 6. 2017

Informácie

On-line registrácia účastníkov:


Odesílání abstrakt bylo ukončeno
Registrace účastníků na kongres jsou možné i nadále se zvýšeným vložným (pozdní registrace).

Na kongres sa záujemci môžu prihlásiť najneskôr do 28.2.2017 pomocou on-line registrácie, ktorá bude aktívna od začiatku februára 2017.

Konferenčné poplatky

Platby odporúčame realizovať bankovým prevodom v EUR najneskôr do 31.3.2017:

 • Členovia SGS a ČGS: 80,00 EUR
 • Ostatní nečlenovia: 150,00 EUR
 • Študenti, dôchodcovia, sprevádzajúce osoby: 40,00 EUR

Konferenčný poplatok zahŕňa organizačné náklady, registráciu a zľavy pre študentov, konferenčný balíček, občerstvenie počas prestávok. Nezahŕňa náklady na ubytovanie, bežné stravovanie počas kongresu a ani náklady na dopravu na miesto konania kongresu a späť.

Konferenčné exkurzie

 • Predkonferenčná exkurzia 14.6.2017 A: 40,00 EUR
 • Postkonferenčná exkurzia 17.6.2017 B: 40,00 EUR

Abstrakty

Konferenčné abstrakty budú prijímané pomocou online systému v rozsahu max. A4, vrátane prípadných obrázkov a citovanej literatúry. Abstrakty by mali obsahovať stručnú metodickú časť + vlastné výsledky. Abstrakty zasielajte najneskôr do 28.2.2017.

Tématické sekcie

 • Regionálna geológia, sedimentológia a tektonika
 • Petrológia, geochémia, mineralógia, ložisková geológia
 • Paleontológia a stratigrafia (spoluorganizované v rámci 18.ročníka CZ-SK-PL Paleontologickej konferencie)
 • Aplikovaná geológia, geofyzika, hydrogeológia a inžinierska geológia
 • Informatika, geologický informačný systém a diaľkový prieskum Zeme
 • Geoturistika, propagácia geovied a didaktika geológie, geoarcheológia

Pri vkladaní abstraktov zvolíte priamov online systéme vami preferovanú tématickú sekciu.

Prezentácie a postery

Prezentácie budú organizované v jednotlivých sekciách v rozsahu 15 min. + 5 min. na diskusiu. K dispozícii bude notebook a dataprojektor. Individuálne požiadavky je potrebné konzultovať priamo s organizátormi. K dispozícii budú tri prednáškové miestnosti, v prípade dostatočného počtu registrovaných účastníkov počítame s vytvorením paralelných sekcií. Pre postery odporúčame maximálny rozmer formátu A0 (portrait).Novinky

3. cirkulář s programem kongresu
3. cirkulář s programem kongresu

Online registrácia je predĺžená do 31.03.2017
Online registrácia je predĺžená do 31.03.2017

17.2.2017: Přidány informace o ubytování
Přidány informace o možnostech ubytování a provedení rezervace.Kedy a kde

14. 6. 2017: Exkurzia
Predkonferenčná exkurzia

15. – 16. 6. 2017: Kongres
Vysoké Tatry

17. 6. 2017: Exkurzia
Postkonferenčná exkurzia


Program kongresu

Stáhněte si:
PROGRAM KONGRESU


Vzor abstraktu18th CZ-SK-PL Paleontological Conference

Kontakty

Marianna Kováčová
Univerzita Komenského v Bratislave

Silvia Ozdínová
Ústav Vied o Zemi SAV v Bratislave

Pavel Bokr
Technický správce webu

Organizátori a sponzori