14. 6 – 17. 6. 2017

Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti

Vysoké Tatry 14. 6. - 17. 6. 2017
On-line registrácia účastníkov:

Odesílání abstrakt bylo ukončeno
Registrace účastníků na kongres jsou možné i nadále se zvýšeným vložným (pozdní registrace).

Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti sa uskutoční pod záštitou Ing. Lászlóa Sólymosa ministra životného prostredia Slovenskej republiky, v dňoch 14. 6 až 17. 6. 2017 vo Vysokých Tatrách v Kongresovom Centre Slovenskej akadémie vied Academia, Stará Lesná.

Slovenská geologická spoločnosť tak nadväzuje na tradície Československé společnosti pro mineralogii a geologii (ČSMG), založenej v roku 1923. Tradície SGS, zriadenej v roku 1967, siahajú až k Uhorskej geologickej spoločnosti, založenej v roku 1848. V rokoch 1933 až 1993 sa konalo 27 zjazdov ČSMG a SGS. Po vzniku Slovenskej republiky SGS zorganizovala 4 vlastné zjazdy v Spišskej Novej Vsi (1995), Bratislave (1997), Banskej Štiavnici (2001) a na lokalite Medvedia hora (2005). Otvorenému geologickému kongresu 2017 predchádzali spoločné geologické kongresy Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti v Bratislave (SR 2009), Monínci (ČR 2011) a Mikulove (ČR 2015).

Súčasťou kongresu v rámci príslušnej odbornej sekcie sa uskutoční už 18.ročník Česko-Slovensko-Poľskej paleontologickej konferencie, ktorá úspešne nadviazala na vtedajší Stály český a slovenský paleontologický seminár založený v roku 2000 na pôde Masarykovej Univerzity v Brne. Seminár/konferencia je zároveň ideálnou platformou pre diskusie, prípravy nových projektov a odborných podujatí. Zúčastňujú sa ho pravidelne odborníci, ktorý nemajú iné možnosti na spoločné pracovné stretnutia, čím toto podujatie plní aj významnú spoločenskú úlohu.Novinky

Online registrácia je predĺžená do 31.03.2017
Online registrácia je predĺžená do 31.03.2017

17.2.2017: Přidány informace o ubytování
Přidány informace o možnostech ubytování a provedení rezervace.

6. 2. 2017: Registrácia
Spustená registrácia účastníkov a vkladanie abstraktovKedy a kde

14. 6. 2017: Exkurzia
Predkonferenčná exkurzia

15. – 16. 6. 2017: Kongres
Vysoké Tatry

17. 6. 2017: Exkurzia
Postkonferenčná exkurzia


Vzor abstraktu18th CZ-SK-PL Paleontological Conference

Kontakty

Marianna Kováčová
Univerzita Komenského v Bratislave

Silvia Ozdínová
Ústav Vied o Zemi SAV v Bratislave

Pavel Bokr
Technický správce webu

Organizátori a sponzori