14. 6 – 17. 6. 2017

Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti

Vysoké Tatry 14. 6. - 17. 6. 2017
On-line registrácia účastníkov:


Odesílání abstrakt bylo ukončeno
Registrace účastníků na kongres jsou možné i nadále se zvýšeným vložným (pozdní registrace).

Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti sa uskutoční pod záštitou Ing. Lászlóa Sólymosa ministra životného prostredia Slovenskej republiky, v dňoch 14. 6 až 17. 6. 2017 vo Vysokých Tatrách v Kongresovom Centre Slovenskej akadémie vied Academia, Stará Lesná.

Slovenská geologická spoločnosť tak nadväzuje na tradície Československé společnosti pro mineralogii a geologii (ČSMG), založenej v roku 1923. Tradície SGS, zriadenej v roku 1967, siahajú až k Uhorskej geologickej spoločnosti, založenej v roku 1848. V rokoch 1933 až 1993 sa konalo 27 zjazdov ČSMG a SGS. Po vzniku Slovenskej republiky SGS zorganizovala 4 vlastné zjazdy v Spišskej Novej Vsi (1995), Bratislave (1997), Banskej Štiavnici (2001) a na lokalite Medvedia hora (2005). Otvorenému geologickému kongresu 2017 predchádzali spoločné geologické kongresy Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti v Bratislave (SR 2009), Monínci (ČR 2011) a Mikulove (ČR 2015).

Súčasťou kongresu v rámci príslušnej odbornej sekcie sa uskutoční už 18.ročník Česko-Slovensko-Poľskej paleontologickej konferencie, ktorá úspešne nadviazala na vtedajší Stály český a slovenský paleontologický seminár založený v roku 2000 na pôde Masarykovej Univerzity v Brne. Seminár/konferencia je zároveň ideálnou platformou pre diskusie, prípravy nových projektov a odborných podujatí. Zúčastňujú sa ho pravidelne odborníci, ktorý nemajú iné možnosti na spoločné pracovné stretnutia, čím toto podujatie plní aj významnú spoločenskú úlohu.Novinky

3. cirkulář s programem kongresu
3. cirkulář s programem kongresu

Online registrácia je predĺžená do 31.03.2017
Online registrácia je predĺžená do 31.03.2017

17.2.2017: Přidány informace o ubytování
Přidány informace o možnostech ubytování a provedení rezervace.Kedy a kde

14. 6. 2017: Exkurzia
Predkonferenčná exkurzia

15. – 16. 6. 2017: Kongres
Vysoké Tatry

17. 6. 2017: Exkurzia
Postkonferenčná exkurzia


Program kongresu

Stáhněte si:
PROGRAM KONGRESU


Vzor abstraktu18th CZ-SK-PL Paleontological Conference

Kontakty

Marianna Kováčová
Univerzita Komenského v Bratislave

Silvia Ozdínová
Ústav Vied o Zemi SAV v Bratislave

Pavel Bokr
Technický správce webu

Organizátori a sponzori